Hướng dẫn tạo url tốt cho SEO và gắn Google Analytics khi dùng ClipBucket

Chắc hẳn với các bạn tạo website video không xa lạ gì opensource ClipBucket, với các bạn chưa tìm hiểu về ClipBucket thì đây là một opensource để bạn tạo website và mạng xã hội chia sẻ clip, với các mẫu giao diện đẹp và có thể điều chỉnh giao diện giống Youtube. Bạn có thể dùng để tạo ra một mạng xã hội chia sẻ clip nhỏ hoặc làm kênh backlink cho kênh youtube và facebook của bạn.

Hướng dẫn tạo url tốt cho SEO và gắn Google Analytics khi dùng ClipBucket

Tham khảo thêm 2 bài viết sau nhé:

10 Top Video Sharing Scripts

Các nền tảng công nghệ hỗ trợ cho khởi nghiệp tiết kiệm, hiệu quả,...

Tìm hiểu thêm và tải mã nguồn tại: https://clipbucket.com

1. Tạo URL tốt cho seo

Các phiên bản cũ có hỗ trợ tiếng Việt, phiên bản hiện tại là v4.1 chưa có bản Việt Hóa. Tuy nhiên tất cả các phiên bản khi bạn nhập clip thì url sinh ra rất xấu và không có lợi cho seo. Với vài bước đơn giản sau đây, bạn sẽ tạo url tốt cho seo ( bài này hướng dẫn bản v4.1 nhé ).

Bạn vào thư mục: includes => tìm và mở file define_php_links.php => ngay tại function đầu tiền là   function SEO( $text, $slash=false ) => bạn chèn thêm đoạn mã sau vào đầu tiên của function:

$trans = array(
		"đ"=>"d","ă"=>"a","â"=>"a","á"=>"a","à"=>"a",
		"ả"=>"a","ã"=>"a","ạ"=>"a",
		"ấ"=>"a","ầ"=>"a","ẩ"=>"a","ẫ"=>"a","ậ"=>"a",
		"ắ"=>"a","ằ"=>"a","ẳ"=>"a","ẵ"=>"a","ặ"=>"a",
		"é"=>"e","è"=>"e","ẻ"=>"e","ẽ"=>"e","ẹ"=>"e",
		"ế"=>"e","ề"=>"e","ể"=>"e","ễ"=>"e","ệ"=>"e",
		"í"=>"i","ì"=>"i","ỉ"=>"i","ĩ"=>"i","ị"=>"i",
		"ư"=>"u","ô"=>"o","ơ"=>"o","ê"=>"e",
		"Ư"=>"u","Ô"=>"o","Ơ"=>"o","Ê"=>"e",
		"ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u",
		"ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u",
		"ó"=>"o","ò"=>"o","ỏ"=>"o","õ"=>"o","ọ"=>"o",
		"ớ"=>"o","ờ"=>"o","ở"=>"o","ỡ"=>"o","ợ"=>"o",
		"ố"=>"o","ồ"=>"o","ổ"=>"o","ỗ"=>"o","ộ"=>"o",
		"ú"=>"u","ù"=>"u","ủ"=>"u","ũ"=>"u","ụ"=>"u",
		"ứ"=>"u","ừ"=>"u","ử"=>"u","ữ"=>"u","ự"=>"u",
		"ý"=>"y","ỳ"=>"y","ỷ"=>"y","ỹ"=>"y","ỵ"=>"y",
		"Ý"=>"Y","Ỳ"=>"Y","Ỷ"=>"Y","Ỹ"=>"Y","Ỵ"=>"Y",
		"Đ"=>"D","Ă"=>"A","Â"=>"A","Á"=>"A","À"=>"A",
		"Ả"=>"A","Ã"=>"A","Ạ"=>"A",
		"Ấ"=>"A","Ầ"=>"A","Ẩ"=>"A","Ẫ"=>"A","Ậ"=>"A",
		"Ắ"=>"A","Ằ"=>"A","Ẳ"=>"A","Ẵ"=>"A","Ặ"=>"A",
		"É"=>"E","È"=>"E","Ẻ"=>"E","Ẽ"=>"E","Ẹ"=>"E",
		"Ế"=>"E","Ề"=>"E","Ể"=>"E","Ễ"=>"E","Ệ"=>"E",
		"Í"=>"I","Ì"=>"I","Ỉ"=>"I","Ĩ"=>"I","Ị"=>"I",
		"Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E",
		"Ư"=>"U","Ô"=>"O","Ơ"=>"O","Ê"=>"E",
		"Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U",
		"Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U",
		"Ó"=>"O","Ò"=>"O","Ỏ"=>"O","Õ"=>"O","Ọ"=>"O",
		"Ớ"=>"O","Ờ"=>"O","Ở"=>"O","Ỡ"=>"O","Ợ"=>"O",
		"Ố"=>"O","Ồ"=>"O","Ổ"=>"O","Ỗ"=>"O","Ộ"=>"O",
		"Ú"=>"U","Ù"=>"U","Ủ"=>"U","Ũ"=>"U","Ụ"=>"U",
		"Ứ"=>"U","Ừ"=>"U","Ử"=>"U","Ữ"=>"U","Ự"=>"U",);
		// Remove any '-' from the string since they will be used as concatenaters
		$str = str_replace('-', ' ', $text);
		$str = strtr($str, $trans);
		$text=$str;

Lưu file lại là xong, nhớ xóa cache đi  nhé.

2. Gắn Google Analytics

Thấy rất nhiều bạn bị lỗi khi gắn mã vào, và hỏi trên các forum và trang hỏi-đáp tech rất nhiều. Việc gắn mã Google Analytics rất đơn giản.

Bạn mở file global_header.html trong thư mục styles\template bạn đang dùng\layout lên

ví dụ của mình là: styles\cb_28\layout\global_header.html

=> Trước thẻ </head> thêm vào cặp thẻ sau: {literal} {/literal} rồi chèn mã Google Analytics vào giữa cặp thẻ trên => lưu file lại và nhớ xóa cache đi nhé.

 

Vậy là đã xong nhé, chúc bạn thành công và website seo tốt nhé! Xem demmo kết quả thực tế nhé >>

DVMS

TUYỂN THỰC TẬP REACT NATIVE

* Trang bị kỹ năng về JS, lập trình hybrid app, sử dụng những công cụ hỗ trợ (VScode, github, sourcetree, ...)
* Thành quả mong muốn là các bạn tham gia sẽ có được kỹ năng lập trình hybrid app


Biểu mẫu đăng ký training tại đây >> http://bit.ly/2NK9YWd

TEAM MOBILE APPS - CTY DVMS