Khoá Học Lập Trình Di Động - React Native

Khoá học lập trình React Native

 

Tại sao nên chọn lựa React Native

React Native cho phép xây dựng ứng dụng trên Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ thống nhất là javascript nhưng mang lại trải nghiệm Native app thực sự. React Native đang là xu hướng cho giới lập trình và là lựa chọn hàng đầu của nhiều công ty phần mềm tại Việt Nam.

 

Tổng quan

Khóa học CGA React Native giúp học viên làm chủ các kiến thức lập trình mobile sử dụng React Native. Hoàn thành khóa học, học viên có đủ năng lực của một lập trình viên mobile sử dụng React Native, có thể tham gia trực tiếp vào các dự án lập trình mobile tại doanh nghiệp hoặc tự mình xây dựng các ứng dụng native trên Android + iOS sử dụng React Native.

Ai tham gia khoá học?

Chương trình phù hợp với tất cả các bạn đang tìm hiểu về lập trình di động, muốn được đào tạo để có thể làm được sản phẩm, xin được việc tại các dự án phát triển phần mềm trên nền React Native tại các doanh nghiệp, đặc biệt là:

 • Các bạn chưa có nền tảng về lập trình, muốn thử sức với lập trình.
 • Sinh viên IT năm 3 trở lên, có kiến thức căn bản về HTML, CSS, Javascript.

Mọi chi tiết đăng ký TẠI ĐÂY>>

Nội dung khóa học

Phần 1:  Javascript căn bản

 • Nhập môn lập trình căn bản
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc điều kiện
 • Cấu trúc lặp
 • Mảng
 • Hàm

Phần 2: Tổng quan về React Native

 • Trình bày được tổng quan về Javascript
 • Trình bày được tổng quan về React Native
 • Cài đặt môi trường phát triển
 • Tạo ứng dụng React Navite đầu tiên
 • Tổng quan về ứng dụng React Native

Phần 3: Các component trong React Native

 • Sử dụng được JSX
 • Triển khai được cơ trế Render
 • Sử dụng được các component như ListView, ScrollView, Text …
 • Trình bày được quy trình hoạt động của các component
 • Sử dung Props, State…
 • Sử dụng được các kỹ thuật Dont Mutate That State
 • Sử dụng được Events

Phần 4: Các API trong React Native

 • Sử dụng được Animate
 • Sử dụng được Alert
 • Sử dụng được Geonocation
 • Sử dụng được CameraRoll
 • Xử lý sự kiện Navigration

Phần 5: Định dạng giao diện ứng dụng

 • Sử dụng Flexbook
 • Ui & UX app mobile
 • Sử dụng được Absolute
 • Sử dụng Size, Dimentsion, One-layout
 • Triển khai được inheristion

Phần 6: Route

 • Sử dụng được Navigator

Phần 7: Kiến trúc ứng dụng React Native

 • Trình bày được nguyên lý cơ bản của Redux
 • Áp dụng được Redux vào React Native
 • Trình bày được Components, Container trong React-Redux
 • Áp dụng được naming convension

Phần 8: Sử lý dữ liệu, kết nối trong React Native

 • Áp dụng được Persistent
 • Sử dụng được Fetch API

Phần 9: Cơ sở dữ liệu

 • Áp dụng được Realm database
 • Áp dụng được Firebase
 • Triển khai TDD

Phần 10: Đóng gói và triển khai ứng dụng

 • Triển khai được cơ chế đóng gói và triển khai dự án

Mọi chi tiết đăng ký TẠI ĐÂY>>

Mọi chi tiết đăng ký TẠI ĐÂY>>